GoldPrice

.

WHERE THE WORLD CHECKS THE GOLD PRICE

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators

ราคา goldprice.org จากทองมีอาหารบริการ ข้อมูลต่าง ๆ ในกรณีที่มีความล้มเหลวในอาหารเราไปหนึ่งในบริการของเราให้บริการข้อมูลหนึ่ง 

goldprice.org มีข้อตกลงใบอนุญาตกับ COMEX ที่แสดงราคาทองคำข้อมูลตามเวลาจริงแก่เรา 

บางครั้งราคาทองคำจะอ้างถึงราคาทองโลก นิวยอร์กราคาทองคำ ราคาทองจุด ตลาดราคาทองคำ และราคาทองคำแท่ง ราคานี้เป็นราคาซื้อขายปัจจุบันสำหรับหนึ่งทรอยออนซ์ทองคำบนแลกเปลี่ยนโลกต่าง ๆ ที่บ่งชี้ 

ราคาที่ใช้ในแผนภูมิราคาทองคำบน GOLDPRICE.ORG ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจุดทองราคาเสนอซื้อ (นิวยอร์ก ลอนดอน Hong Kong และซิดนีย์) ราคานี้เป็นเสนอราคาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงราคาทองคำในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ มันจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่น 

เช่นราคา ราคาทองคำสะท้อนถึงไม่เพียงแต่ค่าโดยธรรมชาติของทอง แต่ยังแรงแบบย่อของสกุลเงินที่จะเสนอราคา ตัวอย่าง ดอลลาร์ราคาทองคำอาจเพิ่มมากขึ้นในเปอร์เซ็นต์กว่ายูโรราคาทองคำ เท่าที่การเปลี่ยนแปลงราคาคือ ภาพสะท้อนของความอ่อนแอดอลลาร์ (ในกรณีนี้ กับยูโร) แทนการเปลี่ยนแปลง intrinsic ในพื้นฐานของตลาดทองคำ

แผนภูมิ GOLDPRICE.ORG ราคาทองคำมีการปรับปรุงทุก 1 นาทีแผนภูมิราคาสดทองคำของเราปรับปรุงทุกวินาที