GoldPrice

.

Nơi thế giới kiểm tra giá vàng

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

 • Enter a number Amount in the left text field.
 • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
 • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators
GOLDPRICE.ORG cung cấp cho bạn các biểu đồ tải nhanh về giá vàng hiện tại trên mỗi ounce , gramkilôgam bằng 160 loại tiền tệ chính. Chúng tôi cung cấp cho bạn bình luận giá bạc và vàng kịp thời và chính xác, biểu đồ lịch sử giá vàng trong 1 ngày qua, 3 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 và lên đến 43 năm . Bạn cũng có thể tìm ra nơi để mua tiền vàng từ các đại lý vàng với giá vàng tốt nhất.
Trực tiếp giá vàng
 • Thời gian thực và giá cả lịch sử.
 • Sống tại chỗ vàng và bạc tại chỗ trong Euro, yên, AUD, CAD, GBP và CHF.
 • Bạch kim tại chỗ và paladi tại chỗ.
 • Chỉ số đồng đô la Mỹ.
 • Giá dầu thô WTI.
 • Tất cả các tỷ giá ngoại tệ lớn.
Giá vàng lịch sử
 • USD - EUR - AUD - CAD - GBP - JPY
 • 30 đến 60 ngày, 6 tháng, 1 năm.
 • 2 năm, 5 năm, 10 năm.
 • 15 năm, 20 năm.
 • Lên đến 39 tuổi.
 • Có sẵn trong đơn vị tiền tệ 50.
 • Tỷ lệ vàng bạc.

Máy tính giá vàng

 • Giá trị vàng của bạn là bao nhiêu?
 • Giá trị vàng của bạn là bao nhiêu khi bạn mua nó?
 • Bạn đã kiếm được bao nhiêu tiền trên số vàng của mình?
 • Bao nhiêu tiền vàng có giá trị bằng bất kỳ loại tiền nào?
 • Tất cả tỷ giá hối đoái chính
 • Giá vàng phế liệu của bạn là bao nhiêu?
 • Bao nhiêu Karat của trang sức vàng của bạn có giá trị?
 • Những thay đổi bạn nên đưa ra trong tiền vàng?
 • Bạn có thể mua bao nhiêu vàng với tiền tệ của mình?
 • Vàng của bạn trị giá bao nhiêu tiền?
 • Chuyển đổi giữa ounce, gram và kilôgam
 • Bạn sẽ trả bao nhiêu để mua hoặc bán vàng?

Gold Price iPhone App

 • All charts from goldprice.org available on iPhone.
 • Live gold and silver price tickers in all national currencies.
 • Save your favorite charts and view in one convenient place.
 • Buy gold from a premier online gold bullion dealer.
 • Read the latest financial news impacting gold prices.

Gold Price Android App

 • All charts from goldprice.org available on Android.
 • Live gold and silver price tickers in all national currencies.
 • Save your favorite charts and view in one convenient place.
 • Buy gold from a premier online gold bullion dealer.
 • Read the latest financial news impacting gold prices.
Buy Gold

Buy Gold

 • Find the lowest priced gold bullion from trusted online retailers in the USA, UK and Canada.
 • Shop Gold Eagles, Gold Maples, Gold Bars, and more.
 • Learn about the best places to sell your gold bullion online.
Buy Silver

Buy Silver

 • Find the lowest priced silver bullion from trusted online retailers in the USA, UK and Canada.
 • Shop Silver Eagles, Silver Maples, Silver Bars, and more.
 • Learn about the best places to sell your silver bullion online.