GoldPrice

.

WHERE THE WORLD CHECKS THE GOLD PRICE

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators

GOLDPRICE.ORG QUẢNG CÁO HIỆN ĐANG ĐƯỢC BÁN. 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cảnh báo nếu hàng tồn kho quảng cáo trở nên có sẵn trong tương lai. 

goldprice.org và silverprice.org là các trang web phổ biến và đáng tin cậy nhất trên thế giới mà đại lý vàng và bạc có thể mua quảng cáo trực tiếp và đạt được tiếp xúc với một số lượng rất lớn nhắm mục tiêu cao nhà đầu tư vàng và bạc.

Chúng tôi đã liên lạc về quảng cáo trên goldprice.org và silverprice.org của hầu hết đại lý vàng lớn trên thế giới. For the first time in the 14 years that we have been in business we are opening up goldprice.org and silverprice.org to direct advertising for trusted and reputable gold and silver dealers around the world.  

Chúng tôi có thể không bán tất cả các hàng tồn kho của chúng tôi ngay lập tức, mặc dù nó có vẻ như chúng tôi có thể, và khi chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng cửa cho nhà quảng cáo mới của chúng tôi và không bao giờ có thể mở chúng một lần nữa.

Chúng tôi đã nhận được hơn 800,000,000 lần xem trang trên goldprice.org. Bạn sẽ không tìm thấy một phổ biến hơn hoặc tốt hơn chuyển đổi vàng và bạc trang web businesss của bạn có thể quảng cáo trên. 

Cho biết thêm thông tin về quảng cáo trên goldprice.org và silverprice.org xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và các chuyên gia chuyên dụng quảng cáo của chúng tôi sẽ nhận được tiếp xúc với bạn về mục tiêu quảng cáo của bạn và làm việc ra làm thế nào để tốt nhất thúc đẩy doanh nghiệp của bạn trên goldprice.org và silverprice.org

Nếu bạn muốn xem doanh nghiệp của bạn trên goldprice.org và silverprice.org chứ không phải đối thủ cạnh tranh của bạn, trong thời gian tới vàng và bạc bull thị trường, thời gian để liên hệ với chúng tôi là ngay bây giờ. 

NB. Chúng tôi có một ngân sách chiến dịch tối thiểu $10.000 USD.

Liên hệ