GOLD PRICE

.

WHERE THE WORLD CHECKS THE GOLD PRICE

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

 • Enter a number Amount in the left text field.
 • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
 • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators

Fetching Goldprice.org News...

GOLDPRICE.ORG cung cấp cho bạn tải nhanh bảng xếp hạng của giá vàng hiện nay mỗi ounce, gram và kg trong 50 loại tiền tệ lớn. Chúng tôi cung cấp cho bạn chính xác và kịp thời bạc và vàng giá lời bình luận, lịch sử giá vàng bảng xếp hạng cho qua 1 ngày, 3 ngày, 30 ngày, 60 ngày, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 và lên đến 43 tuổi. Bạn cũng có thể tìm ra nơi để mua tiền xu vàng từ vàng đại lý tốt nhất với giá vàng.
MỚI: 上海黄金交易 Shanghai vàng trao đổi giá vàng AM và PM chuẩn vàng giá

Gold Bar Bảng xếp hạng tại chỗ vàng

 • USD, EUR, AUD, CAD, GBP, JPY
 • Lịch sử vị trí vàng 3 ngày.
 • Giá vàng tăng hoặc giảm.
 • Todays vàng giá cao và thấp.
 • Comex vàng đóng giá.
 • Ounce, kg và gram.
 • Có sẵn trong đơn vị tiền tệ 50.
Trực tiếp giá vàng
 • Thời gian thực và giá cả lịch sử.
 • Sống tại chỗ vàng và bạc tại chỗ trong Euro, yên, AUD, CAD, GBP và CHF.
 • Bạch kim tại chỗ và paladi tại chỗ.
 • Chỉ số đồng đô la Mỹ.
 • Giá dầu thô WTI.
 • Tất cả các tỷ giá ngoại tệ lớn.
Giá vàng lịch sử
 • USD - EUR - AUD - CAD - GBP - JPY
 • 30 đến 60 ngày, 6 tháng, 1 năm.
 • 2 năm, 5 năm, 10 năm.
 • 15 năm, 20 năm.
 • Lên đến 39 tuổi.
 • Có sẵn trong đơn vị tiền tệ 50.
 • Tỷ lệ vàng bạc.
 • Bao nhiêu là của bạn vàng có giá trị?
 • Bao nhiêu là của bạn vàng có giá trị khi bạn đã mua nó?
 • Có bao nhiêu lợi nhuận bạn thực hiện trên của bạn vàng?
 • Bao nhiêu là bất kỳ tiền xu vàng có giá trị bằng bất kỳ loại tiền tệ?
 • Tất cả các tỷ giá trao đổi chính
 • Bao nhiêu là phế liệu của bạn vàng có giá trị?
 • Bao nhiêu là bất kỳ Karat vàng trang sức của bạn có giá trị?
 • Thay đổi những gì bạn nên cho vào xu vàng?
 • Làm thế nào nhiều vàng, bạn có thể mua với đơn vị tiền tệ?
 • Bao nhiêu là của bạn vàng có giá trị tiền tệ bất kỳ?
 • Chuyển đổi giữa ounce, gram và kg
 • Bao nhiêu bạn sẽ trả tiền để mua hoặc bán vàng?
 • Tất cả bảng xếp hạng từ goldprice.org có sẵn trên Android.
 • Hàng ngày bình luận từ Franklin Sanders.
 • Tìm tốt nhất vàng và bạc giá.
 • So sánh giá vàng từ vàng đại lý.
 • Gọi đại lý vàng ngay từ điện thoại của bạn.

Google chơi cửa hàng

 • Tất cả bảng xếp hạng từ goldprice.org có sẵn trên iPhone.
 • Hàng ngày bình luận từ Franklin Sanders.
 • Tìm tốt nhất vàng và bạc giá.
 • So sánh giá vàng từ vàng đại lý.
 • Gọi đại lý vàng ngay từ điện thoại của bạn.

Apple App Store

Mua vàng
Thiếu tá vàng đại lý giá vàng so Tất cả Major vàng đại lý giá vàng so hàng ngày
 • Tìm thấy vàng thỏi vàng giá thấp nhất tại Mỹ, Anh và Úc.
 • Bạc đại lý được xếp hạng bởi phí bảo hiểm cho hơn 1000 tiền xu bạc và quán bar.
 • Trên55 bán giá so sánh hàng ngày.

Mua bạc

Mua bạc
Thiếu tá vàng đại lý giá vàng so Tất cả các đại lý bạc lớn giá vàng so hàng ngày
 • Tìm thấy vàng thỏi bạc giá thấp nhất tại Mỹ, Anh và Úc.
 • Bạc đại lý được xếp hạng bởi phí bảo hiểm cho hơn 1000 tiền xu bạc và quán bar.
 • Hơn 65 bạc đại lý bán giá so sánh hàng ngày.
Tại sao mua vàng

Tại sao mua vàng

Lý do tại sao vàng không?
Vàng đặc tính, sự kiện về vàng và lý do tại sao mua vàng.
Tại sao mua bạc

Tại sao mua bạc

Tại sao bạc?
Bạc sử dụng và tính chất, sự thật về bạc và lý do tại sao mua bạc.

Gold Price News and Commentary


Receive Silver and Gold Prices Daily via Email