GoldPrice

.

WHERE THE WORLD CHECKS THE GOLD PRICE

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators

Chính sách bảo mật GOLDPRICE.ORG

Sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi vào goldprice.org là quan trọng đối với chúng tôi. Tại goldprice.org, chúng tôi nhận ra rằng sự riêng tư của thông tin cá nhân của bạn là quan trọng.

Đây là thông tin về những loại thông tin cá nhân chúng tôi nhận và thu thập khi bạn sử dụng và truy cập vào goldprice.org, và cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Chúng tôi không bao giờ bán, cho thuê hoặc chia sẻ trong bất kỳ cách nào thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba. goldprice.org có thể chia sẻ thông tin tổng hợp phòng không cá nhân với bên thứ ba chẳng hạn như số lượng khách truy cập mỗi ngày nhận được goldprice.org hoặc số lượng khách truy cập nhận được từ một quốc gia cụ thể.

Tập tin đăng nhập

Như với hầu hết các trang web khác, chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu chứa trong các tập tin đăng nhập. Thông tin trong các tập tin đăng nhập bao gồm IP (giao thức internet) địa chỉ của bạn, ISP của bạn (cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như Telstra hoặc Optus), trình duyệt bạn sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi (như Internet Explorer hoặc Firefox), thời gian bạn viếng thăm trang web của chúng tôi và các mà trang web bạn truy cập trong trang web của chúng tôi. Các tập tin đăng nhập được lưu trữ bởi google analytics.

Cookie và cảnh báo Web

Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin, chẳng hạn như sở thích cá nhân của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm khả năng khả năng sử dụng một số tính năng chúng tôi chẳng hạn như máy tính giá vàng của chúng tôi. Nếu trình duyệt của bạn được cấu hình để chấp nhận cookie, bạn sẽ thấy một nút ở dưới cùng của máy tính Holdings. Cách nhấn vào nút sẽ đặt một cookie trên máy tính của bạn có chứa thông tin mà bạn nhập vào máy tính Holdings. Khi bạn quay lại goldprice.org cookie sẽ được lấy từ máy tính của bạn và các giá trị được đặt vào các máy tính. Chúng tôi không lưu trữ các giá trị tại goldprice.org, cũng không làm chúng tôi bao giờ có quyền truy cập cho họ.

Chúng tôi cũng sử dụng quảng cáo của bên thứ ba từ google adsense trên goldprice.org để hỗ trợ trang web của chúng tôi. Google adsense sử dụng công nghệ như cookie và cảnh báo web khi họ quảng cáo trên trang web của chúng tôi, mà sẽ gửi cho Google thông tin bao gồm của bạn địa chỉ IP, ISP của bạn, trình duyệt bạn sử dụng để truy cập vào trang web của chúng tôi, và trong một số trường hợp, cho dù bạn có cài đặt Flash. Điều này thường được sử dụng cho mục đích geotargeting (Hiển thị Mỹ vàng đại lý quảng cáo cho một ai đó ở Mỹ, ví dụ) hoặc hiển thị quảng cáo nhất định dựa trên các trang web cụ thể viếng thăm (chẳng hạn như hiển thị xe hơi đại lý quảng cáo cho những người frequents các trang web xe). Bạn có thể chọn để vô hiệu hoá hoặc có chọn lọc tắt cookie của chúng tôi hoặc các cookie của bên thứ ba trong cài đặt trình duyệt của bạn, hoặc bằng cách quản lý sở thích trong các chương trình như Norton Internet Security. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn có thể tương tác với trang web của chúng tôi và các trang web khác. Điều này có thể bao gồm không có khả năng đăng nhập vào dịch vụ hay chương trình, chẳng hạn như đăng nhập vào diễn đàn hoặc các tài khoản.
Địa chỉ email

Chúng tôi thu thập địa chỉ email qua google feedburner khi bạn đăng ký để nhận được Cập Nhật bình luận từ goldprice.org. Các email được lưu trữ trên máy chủ google.com. Chúng tôi không và sẽ không bán hoặc cho thuê những email này cho bất kỳ bên nào khác. Bạn phải tăng gấp đôi chọn tham gia để được đăng ký vào danh sách email của chúng tôi và có là một lựa chọn ra các liên kết ở cuối mỗi email cho phép bạn bấm vào chúng tại bất kỳ thời gian để chọn không tham gia và ngừng nhận email từ goldprice.org. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề trong thực hiện điều này xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ tự bỏ đăng ký email của bạn và cho phép bạn để loại bỏ các email.

Diễn đàn

Diễn đàn goldprice.org đã được đóng cửa vào năm 2007 và có thể hoặc không có thể tiếp tục hoạt động trong tương lai. Chúng tôi lưu trữ của bạn tên và địa chỉ email và mật khẩu trên các máy chủ goldprice.org. Nếu bạn muốn có xóa tài khoản của bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ được hạnh phúc để xóa tài khoản của bạn.

Liên hệ với goldprice.org

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi hay làm thế nào để bỏ đăng ký khỏi danh sách email của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Email: goldprice+help@gmail.com