GoldPrice

.

View Spot Silver Prices at the No.1 Silver Price Site

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators
Product
Austrian Silver Philharmonic Shop Now
1 oz Silver Rounds Shop Now
1 oz Silver Bar 1 oz Silver Bar Shop Now
British Silver Britannia British Silver Britannia Shop Now
1 oz Australian Silver Koala 1 oz Australian Silver Koala Shop Now
Mexican Silver Libertad Mexican Silver Libertad Shop Now
1 oz Australian Silver Kookaburra 1 oz Australian Silver Kookaburra Shop Now
Canadian Silver Maple Shop Now
30 Gram Silver Panda 30 Gram Silver Panda Shop Now
American Silver Eagle Shop Now
1 oz Australian Silver Dog 1 oz Australian Silver Dog Shop Now
5 ozSunshine  Silver Bar 5 oz Silver Bar Shop Now
90% Silver Coins ($10 FV) 90% Silver Coins ($10 FV) Shop Now
10 oz Silver Bar Shop Now
100 oz Silver Bar Shop Now

Bảng xếp hạng Java Live giá vàng cũ có sẵn tại http://goldprice.org/live-gold-prices.html

Chào mừng đến mới GOLDPRICE.ORG sống giá vàng bảng xếp hạng. Nhấp vào liên kết công cụ trong trình đơn để có được sống giá vàng và bạc trong bảy loại tiền tệ quốc gia, bao gồm cả đô la Mỹ, Euro, bảng Anh, đô la Canada, đô la Úc, Franc Thụy sĩ và yên Nhật bản cùng với giá bạch kim và Paladium giá bằng USD. Bạn cũng sẽ tìm thấy giá dầu Brent và tất cả các tỷ giá trao đổi tiền tệ cũng như các chúng tôi Dollar Index.

GOLDPRICE.ORG hoan nghênh và đánh giá cao bất kỳ liên kết. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy các bảng xếp hạng mới LIVE vàng giá một bổ sung hữu ích để goldprice.org. Chèn mã html sau vào bất kỳ trang web của bạn hoặc trong diễn đàn được đánh giá cao. Cảm ơn rất nhiều.

Dưới đây là một số ví dụ của liên kết văn bản mà chúng tôi muốn bạn sử dụng:

Xin vui lòng chèn mã HTML này vào trang web của bạn hoặc trong các diễn đàn liên kết trực tiếp để sống giá vàng bảng xếp hạng:

Trực tiếp giá vàng

OR
Xin vui lòng chèn mã HTML này vào trang web của bạn hoặc trong các diễn đàn để liên kết đến trang phía trước của goldprice.org:

Giá vàng

Cảm ơn bạn